Om at finde vej i skærgården i Upernavik i Nordgrønland

Research output: Contribution to journalJournal article

At finde vej i en skærgård i Grønland forudsætter, at man kender kystens form og krumninger, samtidig med at man kender de kardinale retninger som nord, syd, øst og vest. I skærgården har man fra tidernes morgen haft et mentalt billede af skærgården, inddelt i fire hovedpunkter, til højre og venstre langs kysten, samt indad og udad retning. For at finde vej skal man kende pejlepunkter i navigationen, som udgør en del af en helhed f.eks. siorna ’havet mod vest udfor en ø (dens forende)’.
Original languageDanish
JournalTidsskriftet Grønland
Issue number4
Pages (from-to)330-339
Number of pages10
Publication statusPublished - 1 Dec 2017

ID: 185906927