Yoichi Nagashima

Yoichi Nagashima

Associate professor emeritus

Member of:


 1. 2017
 2. Published

  Denmark no daigaku

  Nagashima, Yoichi, 25 Oct 2017, Hokuô bunkajiten. Tokyo: Maruzen shuppan, p. 392-393 2 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 3. Published

  Nihon-Denmark bunka kôryûshi

  Nagashima, Yoichi, 25 Oct 2017, Hokuô bunka jiten. Tokyo: Maruzen shuppan, p. 32-33 2 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 4. Published

  Mô hitotsu no sekai ni asobu: Anderusen no otogi no kûkan

  Nagashima, Yoichi, 10 Jun 2017, Anderusen. Tokyo: Gekidan Shiki, p. 6-9 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 5. Published

  Nihon-Denmark bunka kôryûshi no shosô – Meiji-jidai

  Nagashima, Yoichi, 8 Apr 2017, In: Ôtô-tsûshin. 104, p. 12-13 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 6. Published

  Dai-ichiji sekaitaisen to Ôgai no 'Europpa-banare'

  Nagashima, Yoichi, 31 Jan 2017, In: Ogai. 100, p. 1-7 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 7. 2016
 8. Published

  Taishô 15-nen no hikôki yarô: Denmark-jin ni yoru hikôshinkiroku to ajia kenbunroku

  Nagashima, Yoichi, 31 Aug 2016, Tokyo: Hara shobo. 337 p.

  Research output: Book/ReportBookpeer-review

 9. Published

  Denmark-jin bokushi ga mita nihon: Meiji no shûkyô shidôshatachi

  Nagashima, Yoichi, 20 Aug 2016, Kyoto: Shibunkaku shuppan. 309 p.

  Research output: Book/ReportBookpeer-review

 10. 2015
 11. Published

  Kaaru Niirusen – Anderusen to dôkyô no sakkyokuka

  Nagashima, Yoichi, 16 Nov 2015, In: Uchûju kaihô=Yggdrasill. 237, p. 1-2 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 12. Published

  Denmark-jin no Meiji tanpô. Kiroku no naka no Meiji-tennô to sono jidai

  Nagashima, Yoichi, 3 Nov 2015, In: Kamizono. 14, p. 49-78 30 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 13. Published

  Carl Nielsen jiden: Fyûntô no shônenjidai: Denmark no kokuminteki sakkyokuka

  Nagashima, Yoichi, 15 Sep 2015, Tokyo: Sairyûsha. 234 p.

  Research output: Book/ReportBook

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

ID: 11844