Valens i grønlandsk

Research output: Contribution to conferencePaperCommunication

Valens i vestgrønlandsk
I det polysyntetiske ergative vestgrønlandske sprog tilføjes verber enten intransitive eller transitive fleksionsbøjninger, hvor fleksionen knytter subjekt og evt. objekt. Fleksionen inkluderer et verbalmærke samt person og numerus i intransitive og transitive paradigmer. Verbalstammerne har en inhærent valensangivelse og kan opdeles i: a) altid intransitive som tilføjes intransitiv fleksion knytter et subjekt i absolutiv kasus, b) altid transitive, som tilføjes den transitive fleksion knytter subjekt i relativ kasus og objekt i absolutiv kasus og c) ’ambitransitive’ (ifl. Mithun (2000)), som enten kan tilføjes intransitive eller transitive fleksionsbøjning afhængigt af fokus på argumentet. De altid transitive kan yderligere inddeles i divalente og trivalente verber. De trivalente verber knytter subjekt i relativ, direkte objekt i absolutiv og det tredje argument i oblik kasus ex. indirekte objekt i allativ kasus. De ambitransitive er ofte divalente verbalstammer.
De ambitransitive verber kan reducere valens ved at omdanne en aktiv transitiv sætning til en intransitiv antipassiv sætning ex. angutip neqi nerivaa ’manden spiser kødet’, (subjekt i relativ og objekt i absolutiv kasus)  angut neqimik nerivoq ’han spiser kød’, hvor den intransitive objekt får instrumentalis kasus, og bliver ubestemt, mens subjektet får absolutiv kasus.
Alle transitive verber (født transtive samt transitiverede verber) reducerer valens ved at tilføje et valensreducerende affiks, som omdanner til passiv sætning ved tilføjelse af affikset ¬–neqar (tilføjes alle verbaltyper); til kvasi-passiv ved tilføjelse af affikset –tit (tilføjes kun når subjektet er agent); eller til antipassiv ved tilføjelse af affikserne –ti/-si/-i, -nip, -ller, -up(poq).
Alle verber (intransitive eller transitive) kan forøge valens ved at tilføje et nyt subjekt ved at tilføje transitiverende affikser som ex. –tit ’forårsager’ og –qqu ’beordrer, bede om’. Der er ca. 10 af denne slags affikser. Ved denne
Valens kan også øges ved at tilføje et nyt objekt til verbet ved at tilføje transitiverende affikser ex. -figi ’gør noget med hensyn til objekt’, -(ss)up ’gør noget for objekt’ og -utigi ’gør noget ved hjælp af objekt’.
I artiklen beskrives hvordan semantiske roller skifter syntaktisk funktion alt efter om det er et valensforøgende affiks eller valensreducerende affiks der er brugt. Som eksempel gives brugen af det valensforøgende affiks -tit, som i a) er transitiv, hvor agent er subjekt og i b) dobbelttransitiv, hvor agent er degraderet til adverbialled i allativ.
a) Inuup tujuuloq takuaa ’Inuk ser trøjen’
Verbum: takuaa – transitiv indikativ 3.sg. – 3.sg.
Subjekt: Inuup – relativ. Sg. – agent
Direkte objekt: tujuuloq – absolutiv sg. – genstand
b) Monap Inummut tujuuloq takutippaa ’Mona viser trøjen til Inuk’
Verbum: takutippaa – transitiv indikativ 3.sg. – 3.sg.
Subjekt: Monap - relativ. Sg. – facilitator
Direkte objekt: tujuuloq – absolutiv sg. – genstand
Adverbialled: Inuummut – allativ sg. – agent

Original languageDanish
Publication date27 Sep 2016
Number of pages25
Publication statusPublished - 27 Sep 2016
EventVerbal valens i grønlandsk, dansk og engelsk : oplæg til fremstilling af fremmedsprogspædagogisk materialeudvikling - Ilimmarfik , Nuuk , Greenland
Duration: 15 Sep 201616 Sep 2016

Seminar

SeminarVerbal valens i grønlandsk, dansk og engelsk
LocationIlimmarfik
CountryGreenland
CityNuuk
Period15/09/201616/09/2016

ID: 168248065